Kết quả xổ số Vietlott Max 4D

Thứ ba 20/02/2018- Kỳ quay thưởng #000191

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1428 15.000.000
Giải Nhì 2182 9912 6.500.000
Giải Ba 3348 9552 6585 3.000.000
Giải KK 1 x428 1.000.000
Giải KK 2 xx28 100.000

Thứ bảy 17/02/2018- Kỳ quay thưởng #000190

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7990 15.000.000
Giải Nhì 0921 0255 6.500.000
Giải Ba 8174 7088 0385 3.000.000
Giải KK 1 x990 1.000.000
Giải KK 2 xx90 100.000

Thứ ba 13/02/2018- Kỳ quay thưởng #000189

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6807 15.000.000
Giải Nhì 0729 7332 6.500.000
Giải Ba 5453 3370 2908 3.000.000
Giải KK 1 x807 1.000.000
Giải KK 2 xx07 100.000

Thứ bảy 10/02/2018- Kỳ quay thưởng #000188

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4972 15.000.000
Giải Nhì 6265 8674 6.500.000
Giải Ba 4147 7617 5156 3.000.000
Giải KK 1 x972 1.000.000
Giải KK 2 xx72 100.000

Thứ năm 08/02/2018- Kỳ quay thưởng #000187

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1640 15.000.000
Giải Nhì 7352 0254 6.500.000
Giải Ba 6837 2569 7689 3.000.000
Giải KK 1 x640 1.000.000
Giải KK 2 xx40 100.000

Thứ ba 06/02/2018- Kỳ quay thưởng #000186

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5393 15.000.000
Giải Nhì 1134 1127 6.500.000
Giải Ba 7003 9837 3018 3.000.000
Giải KK 1 x393 1.000.000
Giải KK 2 xx93 100.000

Thứ bảy 03/02/2018- Kỳ quay thưởng #000185

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7407 15.000.000
Giải Nhì 5153 7080 6.500.000
Giải Ba 4547 2705 4858 3.000.000
Giải KK 1 x407 1.000.000
Giải KK 2 xx07 100.000

Thứ năm 01/02/2018- Kỳ quay thưởng #000184

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1667 15.000.000
Giải Nhì 2517 9281 6.500.000
Giải Ba 6777 1162 9517 3.000.000
Giải KK 1 x667 1.000.000
Giải KK 2 xx67 100.000

Thứ ba 30/01/2018- Kỳ quay thưởng #000183

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2317 15.000.000
Giải Nhì 2793 8660 6.500.000
Giải Ba 4440 6303 6304 3.000.000
Giải KK 1 x317 1.000.000
Giải KK 2 xx17 100.000

Thứ bảy 27/01/2018- Kỳ quay thưởng #000182

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1172 15.000.000
Giải Nhì 7756 9041 6.500.000
Giải Ba 0747 9124 9681 3.000.000
Giải KK 1 x172 1.000.000
Giải KK 2 xx72 100.000

Thứ năm 25/01/2018- Kỳ quay thưởng #000181

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1716 15.000.000
Giải Nhì 7783 6242 6.500.000
Giải Ba 8136 7618 9317 3.000.000
Giải KK 1 x716 1.000.000
Giải KK 2 xx16 100.000

Thứ ba 23/01/2018- Kỳ quay thưởng #000180

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3434 15.000.000
Giải Nhì 8132 8540 6.500.000
Giải Ba 9607 9543 7367 3.000.000
Giải KK 1 x434 1.000.000
Giải KK 2 xx34 100.000

Thứ bảy 20/01/2018- Kỳ quay thưởng #000179

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8383 15.000.000
Giải Nhì 6026 6840 6.500.000
Giải Ba 9828 6426 6542 3.000.000
Giải KK 1 x383 1.000.000
Giải KK 2 xx83 100.000

Thứ năm 18/01/2018- Kỳ quay thưởng #000178

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6843 15.000.000
Giải Nhì 0967 8095 6.500.000
Giải Ba 2369 9715 8429 3.000.000
Giải KK 1 x843 1.000.000
Giải KK 2 xx43 100.000

Thứ ba 16/01/2018- Kỳ quay thưởng #000177

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5565 15.000.000
Giải Nhì 6289 6552 6.500.000
Giải Ba 6246 7159 6721 3.000.000
Giải KK 1 x565 1.000.000
Giải KK 2 xx65 100.000

Thứ bảy 13/01/2018- Kỳ quay thưởng #000176

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4422 15.000.000
Giải Nhì 3688 0220 6.500.000
Giải Ba 3785 4056 7986 3.000.000
Giải KK 1 x422 1.000.000
Giải KK 2 xx22 100.000

Thứ năm 11/01/2018- Kỳ quay thưởng #000175

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8465 15.000.000
Giải Nhì 6824 4368 6.500.000
Giải Ba 8858 8151 2895 3.000.000
Giải KK 1 x465 1.000.000
Giải KK 2 xx65 100.000

Thứ ba 09/01/2018- Kỳ quay thưởng #000174

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1841 15.000.000
Giải Nhì 5571 9728 6.500.000
Giải Ba 5401 0303 3401 3.000.000
Giải KK 1 x841 1.000.000
Giải KK 2 xx41 100.000

Thứ bảy 06/01/2018- Kỳ quay thưởng #000173

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5096 15.000.000
Giải Nhì 4005 8596 6.500.000
Giải Ba 7381 2446 4796 3.000.000
Giải KK 1 x096 1.000.000
Giải KK 2 xx96 100.000

Thứ năm 04/01/2018- Kỳ quay thưởng #000172

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1195 15.000.000
Giải Nhì 1216 2019 6.500.000
Giải Ba 2579 1217 3813 3.000.000
Giải KK 1 x195 1.000.000
Giải KK 2 xx95 100.000

Thứ ba 02/01/2018- Kỳ quay thưởng #000171

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8104 15.000.000
Giải Nhì 4109 2029 6.500.000
Giải Ba 7315 1444 1585 3.000.000
Giải KK 1 x104 1.000.000
Giải KK 2 xx04 100.000

Thứ bảy 30/12/2017- Kỳ quay thưởng #000170

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1690 15.000.000
Giải Nhì 7267 2122 6.500.000
Giải Ba 8136 1361 3115 3.000.000
Giải KK 1 x690 1.000.000
Giải KK 2 xx90 100.000

Thứ năm 28/12/2017- Kỳ quay thưởng #000169

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6138 15.000.000
Giải Nhì 0046 7830 6.500.000
Giải Ba 4565 5920 5518 3.000.000
Giải KK 1 x138 1.000.000
Giải KK 2 xx38 100.000

Thứ ba 26/12/2017- Kỳ quay thưởng #000168

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6051 15.000.000
Giải Nhì 2534 0906 6.500.000
Giải Ba 2965 2150 1254 3.000.000
Giải KK 1 x051 1.000.000
Giải KK 2 xx51 100.000

Thứ bảy 23/12/2017- Kỳ quay thưởng #000167

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2101 15.000.000
Giải Nhì 6645 1917 6.500.000
Giải Ba 3044 8141 5110 3.000.000
Giải KK 1 x101 1.000.000
Giải KK 2 xx01 100.000

Thứ năm 21/12/2017- Kỳ quay thưởng #000166

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3279 15.000.000
Giải Nhì 8531 4302 6.500.000
Giải Ba 5069 5763 5539 3.000.000
Giải KK 1 x279 1.000.000
Giải KK 2 xx79 100.000

Thứ ba 19/12/2017- Kỳ quay thưởng #000165

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0166 15.000.000
Giải Nhì 1189 3718 6.500.000
Giải Ba 8217 1537 9539 3.000.000
Giải KK 1 x166 1.000.000
Giải KK 2 xx66 100.000

Thứ bảy 16/12/2017- Kỳ quay thưởng #000164

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2280 15.000.000
Giải Nhì 5172 2826 6.500.000
Giải Ba 0680 9473 8703 3.000.000
Giải KK 1 x280 1.000.000
Giải KK 2 xx80 100.000

Thứ năm 14/12/2017- Kỳ quay thưởng #000163

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6557 15.000.000
Giải Nhì 3455 5617 6.500.000
Giải Ba 7735 9803 0321 3.000.000
Giải KK 1 x557 1.000.000
Giải KK 2 xx57 100.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *