Kết quả xổ số Vietlott Max 4D

Thứ ba 12/12/2017- Kỳ quay thưởng #000162

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8586 15.000.000
Giải Nhì 9971 7689 6.500.000
Giải Ba 6157 4699 9393 3.000.000
Giải KK 1 x586 1.000.000
Giải KK 2 xx86 100.000

Thứ bảy 09/12/2017- Kỳ quay thưởng #000161

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4687 15.000.000
Giải Nhì 5091 4466 6.500.000
Giải Ba 0239 6514 4450 3.000.000
Giải KK 1 x687 1.000.000
Giải KK 2 xx87 100.000

Thứ năm 07/12/2017- Kỳ quay thưởng #000160

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2926 15.000.000
Giải Nhì 6666 3530 6.500.000
Giải Ba 5380 0356 8264 3.000.000
Giải KK 1 x926 1.000.000
Giải KK 2 xx26 100.000

Thứ ba 05/12/2017- Kỳ quay thưởng #000159

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3095 15.000.000
Giải Nhì 2455 8708 6.500.000
Giải Ba 9081 7865 9911 3.000.000
Giải KK 1 x095 1.000.000
Giải KK 2 xx95 100.000

Thứ bảy 02/12/2017- Kỳ quay thưởng #000158

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4738 15.000.000
Giải Nhì 7867 0009 6.500.000
Giải Ba 0945 3794 3310 3.000.000
Giải KK 1 x738 1.000.000
Giải KK 2 xx38 100.000

Thứ năm 30/11/2017- Kỳ quay thưởng #000157

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7270 15.000.000
Giải Nhì 2189 2697 6.500.000
Giải Ba 1117 5742 1172 3.000.000
Giải KK 1 x270 1.000.000
Giải KK 2 xx70 100.000

Thứ ba 28/11/2017- Kỳ quay thưởng #000156

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5190 15.000.000
Giải Nhì 1025 6328 6.500.000
Giải Ba 1319 0093 1585 3.000.000
Giải KK 1 x190 1.000.000
Giải KK 2 xx90 100.000

Thứ bảy 25/11/2017- Kỳ quay thưởng #000155

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9356 15.000.000
Giải Nhì 3277 4813 6.500.000
Giải Ba 4466 5549 6466 3.000.000
Giải KK 1 x356 1.000.000
Giải KK 2 xx56 100.000

Thứ năm 23/11/2017- Kỳ quay thưởng #000154

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5591 15.000.000
Giải Nhì 3488 1947 6.500.000
Giải Ba 8676 3600 5640 3.000.000
Giải KK 1 x591 1.000.000
Giải KK 2 xx91 100.000

Thứ ba 21/11/2017- Kỳ quay thưởng #000153

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1692 15.000.000
Giải Nhì 4067 8186 6.500.000
Giải Ba 0897 6634 0414 3.000.000
Giải KK 1 x692 1.000.000
Giải KK 2 xx92 100.000

Thứ bảy 18/11/2017- Kỳ quay thưởng #000152

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3801 15.000.000
Giải Nhì 6392 5573 6.500.000
Giải Ba 1622 5155 2817 3.000.000
Giải KK 1 x801 1.000.000
Giải KK 2 xx01 100.000

Thứ năm 16/11/2017- Kỳ quay thưởng #000151

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0534 15.000.000
Giải Nhì 6846 5279 6.500.000
Giải Ba 0163 6173 0605 3.000.000
Giải KK 1 x534 1.000.000
Giải KK 2 xx34 100.000

Thứ ba 14/11/2017- Kỳ quay thưởng #000150

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1830 15.000.000
Giải Nhì 1837 8176 6.500.000
Giải Ba 2765 0493 1633 3.000.000
Giải KK 1 x830 1.000.000
Giải KK 2 xx30 100.000

Thứ bảy 11/11/2017- Kỳ quay thưởng #000149

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0860 15.000.000
Giải Nhì 3397 5078 6.500.000
Giải Ba 5197 2774 2127 3.000.000
Giải KK 1 x860 1.000.000
Giải KK 2 xx60 100.000

Thứ năm 09/11/2017- Kỳ quay thưởng #000148

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4246 15.000.000
Giải Nhì 7227 4386 6.500.000
Giải Ba 4307 2130 0671 3.000.000
Giải KK 1 x246 1.000.000
Giải KK 2 xx46 100.000

Thứ ba 07/11/2017- Kỳ quay thưởng #000147

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5050 15.000.000
Giải Nhì 4497 5191 6.500.000
Giải Ba 3166 4255 4985 3.000.000
Giải KK 1 x050 1.000.000
Giải KK 2 xx50 100.000

Thứ bảy 04/11/2017- Kỳ quay thưởng #000146

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0753 15.000.000
Giải Nhì 8638 6941 6.500.000
Giải Ba 2059 9126 2577 3.000.000
Giải KK 1 x753 1.000.000
Giải KK 2 xx53 100.000

Thứ năm 02/11/2017- Kỳ quay thưởng #000145

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1389 15.000.000
Giải Nhì 3545 1001 6.500.000
Giải Ba 1493 9420 9420 3.000.000
Giải KK 1 x389 1.000.000
Giải KK 2 xx89 100.000

Thứ ba 31/10/2017- Kỳ quay thưởng #000144

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3949 15.000.000
Giải Nhì 1776 8621 6.500.000
Giải Ba 2816 4116 7826 3.000.000
Giải KK 1 x949 1.000.000
Giải KK 2 xx49 100.000

Thứ bảy 28/10/2017- Kỳ quay thưởng #000143

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9364 15.000.000
Giải Nhì 6994 9725 6.500.000
Giải Ba 3533 0599 7347 3.000.000
Giải KK 1 x364 1.000.000
Giải KK 2 xx64 100.000

Thứ năm 26/10/2017- Kỳ quay thưởng #000142

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5873 15.000.000
Giải Nhì 1664 4400 6.500.000
Giải Ba 6119 8755 6012 3.000.000
Giải KK 1 x873 1.000.000
Giải KK 2 xx73 100.000

Thứ ba 24/10/2017- Kỳ quay thưởng #000141

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8840 15.000.000
Giải Nhì 4955 1874 6.500.000
Giải Ba 2001 9557 9436 3.000.000
Giải KK 1 x840 1.000.000
Giải KK 2 xx40 100.000

Thứ bảy 21/10/2017- Kỳ quay thưởng #000140

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2600 15.000.000
Giải Nhì 6000 6080 6.500.000
Giải Ba 2126 5467 8809 3.000.000
Giải KK 1 x600 1.000.000
Giải KK 2 xx00 100.000

Thứ năm 19/10/2017- Kỳ quay thưởng #000139

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1534 15.000.000
Giải Nhì 0565 3861 6.500.000
Giải Ba 8307 1993 8260 3.000.000
Giải KK 1 x534 1.000.000
Giải KK 2 xx34 100.000

Thứ ba 17/10/2017- Kỳ quay thưởng #000138

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0452 15.000.000
Giải Nhì 2640 8265 6.500.000
Giải Ba 5738 9128 4519 3.000.000
Giải KK 1 x452 1.000.000
Giải KK 2 xx52 100.000

Thứ bảy 14/10/2017- Kỳ quay thưởng #000137

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2988 15.000.000
Giải Nhì 3732 8896 6.500.000
Giải Ba 3385 0149 4445 3.000.000
Giải KK 1 x988 1.000.000
Giải KK 2 xx88 100.000

Thứ năm 12/10/2017- Kỳ quay thưởng #000136

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5745 15.000.000
Giải Nhì 4942 2318 6.500.000
Giải Ba 5862 7796 5030 3.000.000
Giải KK 1 x745 1.000.000
Giải KK 2 xx45 100.000

Thứ ba 10/10/2017- Kỳ quay thưởng #000135

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1440 15.000.000
Giải Nhì 3071 4712 6.500.000
Giải Ba 9403 4959 9080 3.000.000
Giải KK 1 x440 1.000.000
Giải KK 2 xx40 100.000

Thứ bảy 07/10/2017- Kỳ quay thưởng #000134

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6813 15.000.000
Giải Nhì 5945 0346 6.500.000
Giải Ba 8456 4016 0219 3.000.000
Giải KK 1 x813 1.000.000
Giải KK 2 xx13 100.000

Thứ năm 05/10/2017- Kỳ quay thưởng #000133

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4012 15.000.000
Giải Nhì 0398 8827 6.500.000
Giải Ba 8647 2765 0120 3.000.000
Giải KK 1 x012 1.000.000
Giải KK 2 xx12 100.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *